خدمات ویژه ی کنسول و بازی

بازی های کنسول خانگی

سرویس مادام العمر
 • یکبار تعویض در صورت ضربه فیزیکی
 • امکان حمل و نقل دستگاه به صورت رایگان
 • اراِئه کالای اصلی
 •  

سرویس ویژه دسته بازی

سرویس 12 ماهه
 • یکبار تعمیر در صورت ضربه فیزیکی
 • یکبار تعمیر در اثر آب خوردگی
 • استفاده از قطعات اصلی
 • امکان حمل و نقل رایگان دستگاه

سرویس ویژه کنسول بازی

سرویس 24 ماهه
 • یکبار تعمیر در اثر ضربه فیزیکی
 • استفاده از قطعات اصلی
 • تعویض در صورت عدم امکان تعمیر
 • امکان حمل و نقل رایگان دستگاه