خدمات ویژه ی گارانتی

سرویس اپل CPO

سرویس 12 ماهه
 • بررسی فنی دستگاه
 • بررسی صحت قطعات
 • ارائه چک لیست
 • کلیه خدمات بر اساس استاندارد و پروتکل شرکت اپل
 • ارسال و دریافت رایگان
 • 12 ماه تعویض

سرویس +LMR

سرویس 12 ماهه
 • کاملترین پوشش گارانتی مطابق با استانداردهای بین المللی
 • پوشش 100 درصدی آسیب های فیزیکی حتی شکستگی و آب خوردگی
 • پوشش 100 درصدی آسیب بر اثر نوسان برق
 • پوشش 100 درصدی سرقت گوشی
 • ارسال و دریافت رایگان
 • 6ماه تعویض بی قید و شرط
محبوب

سرویس لوازم جانبی

سرویس 18 ماهه
 • یک بار تعویض LCD در اثر آسیب فیزیکی
 • یک بار تعمیر آب خوردگی ساعتهای هوشمند
 • تعویض دستگاه در صورت عدم امکان تعمیر
 • امکان حمل و نقل دستگاه به صورت رایگان

سرویس IT

سرویس 12 ماهه
 • یک بار پالیش LCD دستگاه
 • امکان حمل و نقل دستگاه به صورت رایگان
 • اراِئه موقت گوشی جایگزین
 •