شرایط و ضوابط اختصاصی خدمات پس از فروش +LMR

دسته بازی

تلفن همراه

کنسول بازی

لپ تاپ

شرایط و ضوابط اختصاصی گوشی موبایل و تبلت

خدمات پس از فروش لت می ریپیر برای گوشی موبایل و تبلت تنها در صورت ارائه کارت گارانتی انجام خواهد شود . توجه داشته باشید که ارسال و دریافت دستگاه به صورت رایگان می باشد. لازم به ذکر است که دریافت دستگاه به منزله پذیرفته شدن شرایط گارانتی دستگاه نمی باشد و وضعیت پس از بررسی کارشناسان شرکت به شما اعلام می شود.

موارد ابطال گارانتی

 • هر نوع خدشه یا کنده شدن هولوگرام و شماره سریال
 • تعمیرات و یا باز شدن بدنه دستگاه به هر دلیل در مراکز خدماتی غیر 
 • عدم ارایه جعبه دستگاه برای مطابقت اطلاعات آن با کارت گارانتی 
 • استفاده از سایتها و یا سرورهای غیر مجاز که موجب قفل شدن دستگاه میگردد
 • هرگونه تغییر در قطعات سخت افزاری و استفاده از شارژرهای غیراصلی و بی کیفیت
 •  ایرادات و عیوب سخت‌ افزاری ناشی از نصب و استفاده از نرم‌افزارهای غير استاندارد، سیستم عامل‌های غیر منطبق و غیر رسمی و يا آلوده شدن سيستم به ويروس‌

موارد خارج از گارانتی

 • هرگونه دستکاری و تعمیر غیر اصولی توسط افراد متفرقه
 • عیوب ناشی از عدم اتصال صحیح لوازم جانبی همچون ابزارهای مجهز به خروجي  USB ،HDMI، تلویزیون، نمايشگر و مانند آن
 • حفظ اطلاعات موجود روی حافظه دستگاه به‌عهده مشتریان بوده و لازم است تا پیش از مراجعه به مرکز خدمات از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنند.
 •  رفع اشکال‌های نرم‌افزاری و نصب نرم‌افزارهای مورد نیاز کاربران جزو خدمات گارانتی نبوده و بسته به نوع تلفن همراه و یا تبلت ، با دریافت هزینه انجام می‌شود.
 • باطری موبایل و تبلت شامل گارانتی نمی شود و خدمات با دریافت هزینه انجام می شود.

شرایط و ضوابط اختصاصی گوشی موبایل و تبلت

خدمات پس از فروش لت می ریپیر برای گوشی موبایل و تبلت تنها در صورت ارائه کارت گارانتی انجام خواهد شود . توجه داشته باشید که ارسال و دریافت دستگاه به صورت رایگان می باشد. لازم به ذکر است که دریافت دستگاه به منزله پذیرفته شدن شرایط گارانتی دستگاه نمی باشد و وضعیت پس از بررسی کارشناسان شرکت به شما اعلام می شود.

موارد ابطال گارانتی

 • هر نوع خدشه یا کنده شدن هولوگرام و شماره سریال
 • تعمیرات و یا باز شدن بدنه دستگاه به هر دلیل در مراکز خدماتی غیر 
 • عدم ارایه جعبه دستگاه برای مطابقت اطلاعات آن با کارت گارانتی 
 • استفاده از سایتها و یا سرورهای غیر مجاز که موجب قفل شدن دستگاه میگردد
 • هرگونه تغییر در قطعات سخت افزاری و استفاده از شارژرهای غیراصلی و بی کیفیت
 •  ایرادات و عیوب سخت‌افزاری ناشی از نصب و استفاده از نرم‌افزارهای غير استاندارد، سیستم عامل‌های غیر منطبق و غیر رسمی و يا آلوده شدن سيستم به ويروس‌               

موارد خارج از گارانتی

 • هرگونه دستکاری و تعمیر غیر اصولی توسط افراد متفرقه
 • عیوب ناشی از عدم اتصال صحیح لوازم جانبی همچون ابزارهای مجهز به خروجي  USB ،HDMI، تلویزیون، نمايشگر و مانند آن
 • حفظ اطلاعات موجود روی حافظه دستگاه به‌عهده مشتریان بوده و لازم است تا پیش از مراجعه به مرکز خدمات از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنند.
 •  رفع اشکال‌های نرم‌افزاری و نصب نرم‌افزارهای مورد نیاز کاربران جزو خدمات گارانتی نبوده و بسته به نوع تلفن همراه و یا تبلت ، با دریافت هزینه انجام می‌شود.
 • باطری موبایل و تبلت شامل گارانتی نمیشود و خدمات با دریافت هزینه انجام میشود.

شرایط و ضوابط مربوط به دسته کنسول بازی

خدمات پس از فروش لت می ریپیر برای دسته کنسول های بازی تنها در صورت ارائه کارت گارانتی انجام خواهد شود . توجه داشته باشید که ارسال و دریافت دستگاه به صورت رایگان می باشد. لازم به ذکر است که دریافت دستگاه به منزله پذیرفته شدن شرایط گارانتی دستگاه نمی باشد و وضعیت پس از بررسی کارشناسان شرکت به شما اعلام می شود.

موارد ابطال گارانتی

 • هر نوع خدشه یا کنده شدن هولوگرام و شماره سریال
 • تعمیرات و یا باز شدن بدنه دسته کنسول به هر دلیل در مراکز خدماتی غیر 
 • هرگونه تغییر در قطعات سخت افزاری و استفاده از شارژرهای غیراصلی و بی کیفیت

موارد خارج از گارانتی

 • هرگونه دستکاری و تعمیر غیر اصولی توسط افراد متفرقه
 • باطری دسته کنسول شامل گارانتی نمیشود و خدمات با دریافت هزینه انجام میشود.
 • مخدوش شدن یا از بین رفتن اطلاعات موجود بر روی دستگاه
 • لوازم جانبی دسته کنسول 

شرایط و ضوابط مربوط به دسته کنسول بازی

خدمات پس از فروش لت می ریپیر برای دسته کنسول های بازی تنها در صورت ارائه کارت گارانتی انجام خواهد شود . توجه داشته باشید که ارسال و دریافت دستگاه به صورت رایگان می باشد. لازم به ذکر است که دریافت دستگاه به منزله پذیرفته شدن شرایط گارانتی دستگاه نمی باشد و وضعیت پس از بررسی کارشناسان شرکت به شما اعلام می شود.

موارد ابطال گارانتی

 • هر نوع خدشه یا کنده شدن هولوگرام و شماره سریال
 • تعمیرات و یا باز شدن بدنه دسته کنسول به هر دلیل در مراکز خدماتی غیر 
 • هرگونه تغییر در قطعات سخت افزاری و استفاده از شارژرهای غیراصلی و بی کیفیت      

موارد خارج از گارانتی

 • هرگونه دستکاری و تعمیر غیر اصولی توسط افراد متفرقه
 • باطری دسته کنسول شامل گارانتی نمیشود و خدمات با دریافت هزینه انجام میشود.
 • مخدوش شدن یا از بین رفتن اطلاعات موجود بر روی دستگاه
 • لوازم جانبی دسته کنسول 

شرایط و ضوابط اختصاصی مربوط به کنسول بازی

خدمات پس از فروش لت می ریپیر برای کنسول های بازی تنها در صورت ارائه کارت گارانتی انجام خواهد شود . توجه داشته باشید که ارسال و دریافت دستگاه به صورت رایگان می باشد. لازم به ذکر است که دریافت دستگاه به منزله پذیرفته شدن شرایط گارانتی دستگاه نمی باشد و وضعیت پس از بررسی کارشناسان شرکت به شما اعلام می شود.

موارد ابطال گارانتی

 • هر نوع خدشه یا کنده شدن هولوگرام و شماره سریال
 • تعمیرات و یا باز شدن درب دستگاه در مراکز خدماتی غیر 
 • استفاده از بازی های قفل شکسته و یا اکانت های غیر اصلی که موجب تداخل کار دستگاه میگردد
 • استفاده از سایتها و یا سرورهای غیر مجاز که موجب قفل شدن دستگاه میگردد
 • هرگونه تغییر در قطعات سخت افزاری و استفاده از آداپتورهای دیگر
 • به روز رسانی برنامه های دستگاه خارج از شرکت

موارد خارج از گارانتی

 • بروز هرگونه اشکال فنی ناشی از نفوذ آب، مواد شیمیایی، آتش، گرد و غبار شدید و هرگونه دستکاری و تعمیر غیر اصولی توسط افراد متفرقه
 • استفاده غیراصولی از دستگاه و عمل نکردن به استانداردهای تعیین شده 
 • شکستن، خط افتادن لنز درایو نوری، به جهت استفاده از دیسک های غیراستاندارد.
 • معیوب شدن دیسک سخت، به جهت وارد آمدن تکانهای ناگهانی و یا ضربه به دستگاه.
 • مخدوش شدن یا از بین رفتن اطلاعات موجود بر روی دستگاه 

شرایط و ضوابط اختصاصی مربوط به کنسول بازی

خدمات پس از فروش لت می ریپیر برای کنسول های بازی تنها در صورت ارائه کارت گارانتی انجام خواهد شود . توجه داشته باشید که ارسال و دریافت دستگاه به صورت رایگان می باشد. لازم به ذکر است که دریافت دستگاه به منزله پذیرفته شدن شرایط گارانتی دستگاه نمی باشد و وضعیت پس از بررسی کارشناسان شرکت به شما اعلام می شود.

موارد ابطال گارانتی

 • هر نوع خدشه یا کنده شدن هولوگرام و شماره سریال
 • تعمیرات و یا باز شدن درب دستگاه در مراکز خدماتی غیر 
 • استفاده از بازی های قفل شکسته و یا اکانت های غیر اصلی که موجب تداخل کار دستگاه میگردد
 • استفاده از سایتها و یا سرورهای غیر مجاز که موجب قفل شدن دستگاه میگردد
 • هرگونه تغییر در قطعات سخت افزاری و استفاده از آداپتورهای دیگر
 • به روز رسانی برنامه دستگاه خارج از شرکت

موارد خارج از گارانتی

 • بروز هرگونه اشکال فنی ناشی از نفوذ آب، مواد شیمیایی، آتش، گرد و غبار شدید و هرگونه دستکاری و تعمیر غیر اصولی توسط افراد متفرقه
 • استفاده غیراصولی از دستگاه و عمل نکردن به استانداردهای تعیین شده 
 • شکستن، خط افتادن لنز درایو نوری، به جهت استفاده از دیسک های غیراستاندارد.
 • معیوب شدن دیسک سخت، به جهت وارد آمدن تکانهای ناگهانی و یا ضربه به دستگاه.
 • مخدوش شدن یا از بین رفتن اطلاعات موجود بر روی دستگاه 

شرایط و ضوابط مربوط به لپ تاپ

خدمات پس از فروش لت می ریپیر برای لپ تاپ تنها در صورت ارائه کارت گارانتی انجام خواهد شود . توجه داشته باشید که ارسال و دریافت دستگاه به صورت رایگان می باشد. لازم به ذکر است که دریافت دستگاه به منزله پذیرفته شدن شرایط گارانتی دستگاه نمی باشد و وضعیت پس از بررسی کارشناسان شرکت به شما اعلام می شود.

موارد ابطال گارانتی

 • هر نوع خدشه یا کنده شدن هولوگرام و شماره سریال
 • عدم تطابق سریال کارت گارانتی با سریال محصول
 • تعمیرات و یا باز شدن بدنه دستگاه به هر دلیل در مراکز خدماتی غیر 
 • عدم ارایه جعبه دستگاه برای مطابقت اطلاعات آن با کارت گارانتی 
 • هرگونه تغییر در قطعات سخت افزاری و استفاده از شارژرهای غیراصلی و بی کیفیت
 •  ایرادات و عیوب سخت‌افزاری ناشی از نصب و استفاده از نرم‌ افزارهای غير استاندارد، سیستم عامل‌ های غیر منطبق و غیر رسمی و يا آلوده شدن سيستم به ويروس‌

موارد خارج از گارانتی

 • هرگونه دستکاری و تعمیر غیر اصولی توسط افراد متفرقه
 • عیوب ناشی از عدم اتصال صحیح لوازم جانبی همچون ابزارهای مجهز به خروجي  USB ،HDMI، تلویزیون، نمايشگر و…
 • حفظ اطلاعات موجود روی هارد لپ‌تاپ به‌عهده مشتریان بوده و لازم است تا پیش از مراجعه به مرکز خدمات از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنند.
 •  رفع اشکال‌های نرم‌افزاری و نصب نرم‌افزارهای مورد نیاز کاربران جزو خدمات گارانتی نبوده و بسته به نوع لپ تاپ، با دریافت هزینه انجام می‌شود.
 • باطری لپ تاپ شامل گارانتی نمیشود و خدمات با دریافت هزینه انجام میشود.

شرایط و ضوابط مربوط به لپ تاپ

خدمات پس از فروش لت می ریپیر برای لپ تاپ تنها در صورت ارائه کارت گارانتی انجام خواهد شود . توجه داشته باشید که ارسال و دریافت دستگاه به صورت رایگان می باشد. لازم به ذکر است که دریافت دستگاه به منزله پذیرفته شدن شرایط گارانتی دستگاه نمی باشد و وضعیت پس از بررسی کارشناسان شرکت به شما اعلام می شود.

موارد ابطال گارانتی

 • هر نوع خدشه یا کنده شدن هولوگرام و شماره سریال
 • عدم تطابق سریال کارت گارانتی با سریال محصول
 • تعمیرات و یا باز شدن بدنه دستگاه به هر دلیل در مراکز خدماتی غیر 
 • عدم ارایه جعبه دستگاه برای مطابقت اطلاعات آن با کارت گارانتی 
 • هرگونه تغییر در قطعات سخت افزاری و استفاده از شارژرهای غیراصلی و بی کیفیت
 •  ایرادات و عیوب سخت‌افزاری ناشی از نصب و استفاده از نرم‌افزارهای غير استاندارد، سیستم عامل‌های غیر منطبق و غیر رسمی و يا آلوده شدن سيستم به ويروس‌                             

موارد خارج از گارانتی

 • هرگونه دستکاری و تعمیر غیر اصولی توسط افراد متفرقه
 • عیوب ناشی از عدم اتصال صحیح لوازم جانبی همچون ابزارهای مجهز به خروجي  USB ،HDMI، تلویزیون، نمايشگر و مانند آن
 • حفظ اطلاعات موجود روی هارد لپ تاپ به‌عهده مشتریان بوده و لازم است تا پیش از مراجعه به مرکز خدمات از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنند.
 •  رفع اشکال‌های نرم‌افزاری و نصب نرم‌افزارهای مورد نیاز کاربران جزو خدمات گارانتی نبوده و بسته به نوع لپ تاپ، با دریافت هزینه انجام می‌شود.
 • باطری لپ تاپ شامل گارانتی نمیشود و خدمات با دریافت هزینه انجام میشود.